Om Namah Shivaya

Shankaracharya hill Srinagar Kashmir

2385 years old temple

6095 feet above sea level

Protected monument by ASI

Adi guru Shankaracharya meditated

Maintained by Dharmarth Trust J & K